Oldenhofplantsoen 85 Ede-Gld email: simon@rightlife.nl telefoon: 06 123 04 606

PRIVACYVERKLARING

Rightlife.nl kan via haar websites persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Rightlife.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van onze websites aan ons heeft verstrekt. Rightlife.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

 

Toepasselijkheid

Dit privacy-beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Rightlife.nl of via persoonlijk contact, met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

Wij houden een database bij, waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Rightlife.nl, bijvoorbeeld door het aanmelden voor de nieuwsbrief of  event, het downloaden van content of door persoonlijk contact. Wij verzamelen deze persoonsgegevens om u beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of events of interessante content download. En offline gebeurt dit via een telefoongesprek.

E-mail

Wanneer u als relatie uw e-mailadres aan Rightlife.nl hebt verstrekt, word u per e-mail geïnformeerd over ons oplossingen, diensten en kennis. Rightlife.nl maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of u de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Rightlife.nl haar informatie aan u verder optimaliseren en beter afstemmen op uw interesses.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven

Wilt u minder of geen e-mail ontvangen of wilt u niet meer uitgenodigd worden voor onze events?
Dan kunt u op elk moment uw voorkeuren aanpassen of afmelden voor deze e-mails via de afmeldmogelijkheid in elk bericht dat u van ons ontvangt, of door contact met ons op te nemen via simon@rightlife.nl

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar simon@rightlife.nl Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe lang bewaart Rightlife.nl deze gegevens?

Rightlife.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Delen met anderen

Rightlife.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Rightlife.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Rightlife.nl maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of
indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Rightlife.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Rightlife.nl op via simon@rightlife.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van Rightlife.nl, waaronder de volgende domeinnamen:


www.rightlife-shop.be

www.deafslankwinkel.be

www.rightlife.be

Voor het gebruik van cookies door Google verwijzen we u graag naar: Cookie beleid Google

Rightlife International

Oldenhofplantsoen 85
6711 TP Ede-Gld

KvK 50900005

0612304606
simon@rightlife.nl