30 dagen geld terug garantie


KLANT HERBALIFE NUTRITION MEMBER
Naam: ___________________________________________________________
Adres: _________________________________________________________
Woonplaats: ______________________________________________________________
E-mail: ________________________________ Land: __________________
Postcode: _____________ Telefoonnummer: __________________________
Herbalife ID number: _____________________________________________
Member’s naam: ________________________________________________
Member’s adres: ______________________________________________
Woonplaats:_____________________ Land: _______________________
Postcode: ____________________ Telefoonnummer: ___________________
TERUGBETALINGSINFORMATIE VERZENDADRES
Ik verzoek terugbetaling voor de aankoopprijs van:
Geef aan waarom u niet tevreden bent met de producten:
_________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Please indicate the shipping address for your replacement product.
□ Hetzelfde als bovenstaand adres
Naam: ________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________
Woonplaats:_______________________ Land: _____________________
Postcode: _______________ Telefoonnummer: _______________________
KLANTEN TERUGGAVE FORMULIER
In overeenstemming met de tevredenheidsgarantie van Herbalife Nutrition stuur ik hierbij een kopie van mijn bestelformulier, samen met het ongebruikte deel
van het product, of de originele productlabels naar mijn Herbalife Nutrition Member voor:
□ Een volledige vergoeding voor de aanschaf van andere Herbalife Nutrition-producten, of
□ Een volledige terugbetaling van de hieronder aangegeven aankoopprijs.
Ik verklaar dat ik op deze datum ______ / ______ / _______ heb gevraagd om een terugbetaling of een tegoed voor de aankoop van andere Herbalife
Nutrition-producten voor een bedrag van EUR____________ en ik verklaar het te hebben ontvangen:
□ Terugbetaling □ Full credit toward other Herbalife Nutrition products
Handtekening klant: _________________________________ Datum: _______________________
De gegevens op dit formulier kunnen gebruikt worden om contact op te nemen met de klant zodat wij eventuele problemen beter begrijpen. Op deze manier kan
wellicht worden vastgesteld welke verbeteringen we in het Herbalife Nutrition beleid kunnen aanbrengen om aan de wensen van jouw klanten en aan de groei
van jouw onderneming, maar op de eerste plaats aan jou als Member tegemoet te komen
Dit formulier is niet geldig zonder een kopie van het klanten-bestelformulier/kwitantie.
Hierbij bevestig ik dat ik de klant het verschuldigde bedrag heb vergoed. De ongebruikte hoeveelheid van het product is: □ 3/4 □ 1/2 □ 1/4 Ik wil graag gebruik
maken van de mogelijkheid het product te vervangen.
Datum: ____________________________ Handtekening Member: ____________________________________________
In te vullen door de Member
Dit formulier moet volledig en juist ingevuld en ondertekend, samen met het etiket van het geretourneerde product en met een kopie van het klanten
bestelformulier binnen 30 dagen, na vergoeding van jouw klant, naar het volgende adres : Herbalife Int’l Belgium NV, Postbuis 8283, 3503 RG Utrecht, NL
worden terugbezorgd.
Opmerking aan de Member
De ongebruikte hoeveelheid van het Product en een kopie van het klanten bestelformulier zijn ontvangen door Member services binnen 30 dagen na
terugbetaling van klant; een vervangingsproduct werd uitgereikt.
Gedeelte gereserveerd voor Member Services
Members hebben toestemming om dit document te dupliceren. Copyright © Herbalife Nutrition
Distributie: Stuur kopieën naar Herbalife Nutrition. Bewaar het originele exemplaar voor jouw administratie
Rev: January 2019
PRIVACYBELEID
Als jouw onafhankelijke Herbalife Nutrition Member, zal ik jouw persoonlijke gegevens die in dit bestelformulier zijn vermeld verzamelen en
verwerken met het doel jouw bestelling te verwerken om aan mijn contractuele verplichtingen te voldoen, voor kwaliteitscontroles, hetgeen in
mijn legitieme belang
is, en voor de uitvoering mijn wettelijke en nalevingsverplichtingen. Het niet verstrekken van de informatie maakt het voor mij onmogelijk om
mijn contractuele verplichtingen jegens jou en Herbalife Nutrition na te komen. Ik kan jouw gegevens ook gebruiken voor direct marketing,
afhankelijk van eventuele toestemming of andere wettelijke vereisten die van toepassing zijn in jouw rechtsgebied. Ik ben verplicht om jouw
informatie te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de Gedragsregels van Herbalife Nutrition. Ik bewaar jouw
gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en zolang als vereist door de wet (maar in geen geval minder
dan twee (2) jaar).
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heb je de mogelijk verschillende rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens tegenover
mij als jouw onafhankelijke Herbalife Nutrition Member, zoals een recht op toegang, rectificatie, beperking van of bezwaar tegen verwerking,
overdraagbaarheid aan een andere controller en wissen. Deze rechten zijn onderhevig aan beperkingen die zijn vastgelegd in de wet.
Om dergelijke rechten uit te oefenen of om meer te weten te komen over mijn privacypraktijken, kun je rechtstreeks contact met mij opnemen
via de informatie op de bovenkant van dit bestelformulier.Ik kan jouw gegevens delen met HERBALIFE INTERNATIONAL (NEDERLAND) B.V.,
Postbus 8283, 3503 RG Utrecht Nederland (“Herbalife Nutrition”). Ik doe dit op basis van mijn legitieme bedrijfsbelang om jouw bestellingen te
verwerken en anderszins mijn bedrijfsactiviteiten te ondersteunen, en om het optimaal functioneren van het verkoop- en marketingplan van
Herbalife Nutrition te handhaven in overeenstemming met alle wettelijke en contractuele vereisten waaraan ik onderworpen ben.
Herbalife Nutrition zal jouw gegevens gebruiken als een controller en de principes toepassen die uiteengezet zijn in haar privacybeleid, te
vinden op https://www.herbalife.nl/privacybeleid . Zoals daarin vermeld, kan Herbalife Nutrition op zijn beurt jouw gegevens delen met zijn
gelieerde ondernemingen,waaronder Herbalife Nutrition-gelieerde bedrijven die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Unie, zoals de
Verenigde Staten, die mogelijk niet hetzelfde
niveau van gegevensbescherming bieden als jouw eigen land. Raadpleeg het privacybeleid van Herbalife Nutrition voor informatie over de
stappen die door Herbalife Nutrition worden genomen om jouw gegevens te beveiligen en jouw informatie te beschermen wanneer deze wordt
overgedragen aan gelieerde bedrijven buiten Europa. Zoals verder uiteengezet in haar privacybeleid, kan Herbalife Nutrition jouw informatie
delen met andere partijen zoals vereist door de wet, of om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedure, of een gelijkaardige
juridische of gerechtelijke procedure of arbitrage,inclusief openbaarmaking aan bevoegde externe accountants of overheidsinstanties.
autoriteiten.
Herbalife Nutrition of zijn bevoegde vertegenwoordigers kunnen rechtstreeks contact met je opnemen om te voldoen aan de wettelijke en
complianceverplichtingen van Herbalife Nutrition. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heb je de mogelijk verschillende rechten met
betrekking tot jouw persoonlijke informatie met betrekking tot Herbalife Nutrition, zoals een recht op toegang, rectificatie, beperking of bezwaar
tegen verwerking, verdraagbaarheid aan een andere controller en wissen.
Deze rechten zijn onderhevig aan beperkingen die zijn vastgelegd in de wet. Als je dergelijke rechten met betrekking tot Herbalife Nutrition wilt
uitoefenen, raadpleeg dan het privacybeleid van Herbalife Nutrition of neem contact op met Herbalife Nutrition via privacy@herbalife.com voor
meer informatie. Zoals vermeld in het privacybeleid, als je je in de Europese Unie bevindt en bezorgd bent over het gebruik door Herbalife
Nutrition van jouw persoonlijke informatie die Herbalife Nutrition niet tot jouw tevredenheid kan oplossen, heb je het recht om een klacht in te
dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in jouw rechtsgebied. VOLLEDIGE TEVREDENHEID Herbalife Nutrition gaat ervan uit dat je
volledig tevreden zal zijn over jouw aankoop. Echter, wanneer je om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent, neem dan contact op met
jouw Herbalife Nutrition Member. Indien je nadien niet tevreden bent, kun je contact opnemen met HERBALIFE INTERNATIONAL
(NETHERLANDS) B.V., Postbus 8283, 3503 RG Utrecht Nederland, de Member service afdeling op Tel. 030-2480199
Een consument die nadien nog altijd niet tevreden is, kan contact opnemen met de Vereniging Directe Verkoop Nederland die voorziet in
geschillenbeslechting. Voor meer details en gedragscodes van de vereniging kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Directe
Verkoop Nederland: Vereniging Directe Verkoop, Postbus 2450, 5202 CL’s-HERTOGENBOSCH, Nederland, Telefoonnummer: (+31) 0900 - 55
33 111, of bezoek de Nederlandse DSA website: http://www.directeverkoop.nl/ .